Recycling
den 17 april 2018
I dag 5 698 mottagare
Recycling Annonsera i nyhetsbrevet Kontakt
             
Elmia AB
Prominova AB

Ragn-Sells går ”all in” på cirkulär ekonomi
Begreppet cirkulär ekonomi torde vara bekant för de flesta. Övergången från linjär till cirkulär ekonomi innebär stora omställningar, hot och möjligheter beroende på hur den hanteras. En som tror starkt på det senare är Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.
Utökat stöd till svensk biogas
Biogas spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.

MENTOR COMMUNICATIONS AB
Biogassatsning välkomnas
– Det är mycket positivt att regeringen hörsammat behovet av omedelbara åtgärder för att utveckla biogasen i Sverige, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.
Volvos första ellastbil blev en sopbil!
Tystare och inga avgaser, det är resultatet av en nyutvecklad elsopbil. Idag premiärvisades bilen mitt i stan där den ska hämta göteborgarnas avfall. Renova, Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar har samarbetat för att sopbilen ska bli verklighet.

Blom frikänd
I början av mars blev Enviros dåvarande styrelseordförande Stig-Arne Blom åtalad för grovt insiderbrott och obehörigt delgivande av insiderinformation. 
Systemlösning för insamling av matfett
Matfett i avloppen ställer till med problem. Att det ändå hamnar där beror ofta på att det kan vara minst sagt besvärligt att ta hand om hemma i köket. Samtidigt är matfett en användbar resurs som det finns all anledning att sortera ut och ta hand om.
Mer biogas med ny pulperanläggning
Skellefteå kommun har driftat en biogasanläggning på Tuvan sedan 2007. Där tar man emot insamlat organiskt hushållsavfall och slaktrester. Under året som gått har man investerat i en ny förbehandlingsanläggning och prestandaproverna visar på ett substrat av högsta kvalitet.
Årsmöte med framtidens avfallshantering som tema
28-30 maj håller Avfall Sverige årsmöte i samarbete med Skellefteå kommun. Ett fullspäckat program utlovas, på det övergripande temat ”Framtidens avfallshantering”.
Delegation för cirkulär ekonomi begränsas?
Regeringen fattade igår beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi. Redan idag kommer farhågor om begränsningar.
Vinster med förnybara material i cirkulär ekonomi
Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport.
Hon blir ny VD för MSVA
Nu är det klart vem som efterträder Micael Löfqvist som VD för MittSverige Vatten & Avfallsgruppen.
Svensk biogas värd 30 miljarder
I väntan på regeringens biogasutredning presenterar Energigas Sverige idag ett förslag till Nationell biogasstrategi. Det kan innebära ett tillskott till svensk BNP på 30 miljarder kronor årligen.
Förhinder för Enviro i Kina
I december meddelade Enviro Systems att förändrade lokala regelverk försenade avtalet med Vanlead i Kina. Nu meddelar man att lokala regelverk förhindrar det gemensamma projektet med Vanlead i Guangzhou.
Älskade stad till Gamla stan
Det hållbara samlastningssamarbetet Älskade stad skalar upp och expanderar för att nu även omfatta Gamla stan i Stockholm.
Fossilfri Tetra Pak på musem
Regeringen satsar 40 miljoner på hållbar textil
Pengarna ska användas till att bygga nationell samverkansplattform för hållbar svensk textil och mode på Högskolan i Borås.
Hallå där: Ulf Haraldsson!
Hallå där, Ulf Haraldsson, SIS, Swedish Standards Institute som medverkar på Recyclingdagen 26 april och där kommer att tala om arbetet med internationella standarder kring återvunnen plast.

Kommentarer Se alla >