Kemivärlden Biotech
den 19 april 2018
I dag 6 094 mottagare
Kemivärlden Biotech Annonsera i nyhetsbrevet Kontakt
             
ERLAB DFS SAS
Nordiske Medier Göteborg AB

Grönt te utvärderat
EFSA, EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, har utvärderat säkerheten hos katekiner från grönt te i olika livsmedel efter oro för leverskador.
Etikprövningsutredning sågas
Etikprövningsutredningens förslag får helt underkänt av Kungl. Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd.

Ny superdator för svenska forskare
Svensk forskning får i sommar tillgång till kraftigt ökad beräkningskapacitet när Nordens kraftfullaste dator, Tetralith, byggs samman på Nationellt Superdatorcentrum, NSC, Linköpings universitet.
Två svenska bidrag i final
Finalisterna i AkzoNobels tävling Imagine Chemistry är nu klara. Av de 20 är två svenska.