Recycling
den 12 december 2017
I dag 5 628 mottagare
Recycling Annonsera i nyhetsbrevet Kontakt
             
Nordiska Medier Göteborg AB
Prominova AB

Slutförvar ett steg närmare
Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har kungjort SKB:s ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.
Miljöteknik på export
Svenska miljöteknikföretag kan komma in på nya marknader med stöd av Tillväxtverkets och Sidas gemensamma satsning Demo Miljö. 

FTI AB
Stöd vid verksamhetsavveckling
När verksamheter stängs, flyttas eller går i konkurs handlar det ofta om att snabbt ta hand om alla tillgångar och risker. Många gånger handlar det också om att ta hand om material och resurser på rätt sätt.
Största affären för umeåföretaget
Umeåföretaget Allmiljö har vunnit en stor upphandling gällande insamling av hushållsavfall i åtta kommuner i Västmanland.

Miljöpris till Stena Recycling
Stena Recycling är synonymt med återvinning. Men, företaget är också duktigt på att spara papper…..
Miljoner till textil samverkansarena
Science Park Borås har beviljats 16 MSEK från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att tillsammans med IDC West Sweden utveckla en samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och möbler, ett DO-tank Center.
Vill ta helhetsgrepp på bygg- och rivningsavfallet
Projektet Constructivate som just nu pågår syftar till att få helhetsgrepp på hela värdekedjan för det avfall som uppstår inom bygg- och rivningssektorn. Och inte minst att öka återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall.
Konst med återvinning i fokus
Med en genomtänkt utformning kombinerad med en konstnärlig utsmyckning där lämnat avfall använts som utgångsmaterial har Stockby Returpark på Lidingö rönt mycket uppmärksamhet sedan den öppnades på våren 2016. Inte bara det, antalet besök på återvinningsscentralen har ökat kraftigt.
Byggsektorn behöver bli mer cirkulär
När man idag renoverar och anpassar lokaler för nya hyresgäster, så är normalförfarandet idag att befintlig inredning rivs ut och ny åker in, oavsett om lokalen gjordes i ordning för ett, tre eller femton år sedan. Måste det vara så?
Järnvägslösning minskar CO2-utsläpp
2016 startade Green Cargo ett samarbete med Norsk Gjenvinning för järnvägstransporter av returträ från Groruddalen Miljöpark i Norge till Tekniska verkens kraftvärmeverk i Katrineholm.
Stora dioxinutsläpp från avfallsbränder
Avfallsförbränning: Vid driftstopp och lågsäsong lagras avfallsbränsle i stora högar i väntan på vinterns värmebehov. De senaste åren har bränder i avfallshögar blivit vanligare och större, med stora giftutsläpp som följd. Ändå är det inget som regleras av någon myndighet.
Värmelager kan minska avfallshögarna
Avfallsförbränning: Med hjälp av värmelager kan avfallspannorna eldas året runt. Värmeöverskottet trycks ner i marken på sommaren och används på vintern. Mindre mängder avfall behöver lagras och risken för bränder minskar därmed. I Linköping utreds möjligheterna till värmelager.
Litiumbatterier, bov i dramat eller ej?
Avfallsförbränning: I Vaggeryd utanför Jönköping brann hela återvinningsanläggningen upp. Platschefen Ulf Abrahamsson pekar ut litiumbatterierna som en orsak till den senaste tidens avfallsbränder. ”Det kan inte vara en slump. Litiumbatterier har kommit de sista åren och har en förmåga att självantända.”
Så förebygger du avfallsbränder
Avfallsförbränning: Efter trettio års forskning på avfallsbränder delar miljöteknikprofessorn William Hogland, Linnéuniversitetet, med sig av sina erfarenheter. Han fruktar att generationsväxlingar kommer minska kunskapen och öka antal bränder.

Presona AB

Kommentarer Se alla >